Στην Ενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε θέματα και αποσπάσματα που δεν εντάσσονται στις προηγούμενες ενότητες

Κατά καιρούς δημοσιεύονται μελέτες καί κείμενα πού σκοπό ἔχουν νά ἀποδείξουν ὅτι ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας ἦταν τέκτονας. Σέ αὐτά θά ἀπαντήσουμε λεπτομερῶς προσεχῶς, ἀλλά σάν μία πρώτη καί σύντομη ἀπάντηση θά θέλαμε νά παραθέσουμε ἀπόσπασμα τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Ἰωάννου Καποδιστρίου πρός τόν συμφοιτητή του καί παλιό του φίλο κ. Βαρδαλάχο τό 1820 πού ἀπαντάει στό συγκεκριμένο θέμα.

Ἡ ἐπιστολή αὐτή ἔχει δημοσιευθεῖ στό βιβλίο «Ὁ Ἰωάννης Καποδί­στριας στή Ρωσία, Γριγκόρι Ἄρς, ἐκδόσεις Ἀσίνη». Ὁ συγγραφέας Γριγκόρι Ἄρς εἶναι ἱστορικός καί μελετητής τῆς ζωῆς καί τῆς σταδιοδρομίας τῶν Ἑλλήνων στή Ρωσία καθώς καί τῶν Ἑλληνορωσικῶν σχέσεων τήν περίοδο τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Ἡ ἔρευνά του στά ἀπέραντα Ρωσικά ἀρχεῖα μᾶς ἔχει φέρει στό φῶς πολλές λεπτομέρειες καί ἄγνωστα στοιχεῖα.

Στήν ἐπιστολή του αὐτή ὁ Καποδίστριας ἀποδεικνύεται προφητικός. Ἀπαντᾶ ὁ ἴδιος ἄν ἦταν τέκτονας ἤ ὄχι, μέ τρόπο πού ἀποστομώνει ὅλους τούς μελλοντικούς “διεκδικητές” τοῦ ὀνόματός του. Ἐξηγεῖ, μάλιστα, καί τόν λόγο γιά τόν ὁποῖο δέν θά μποροῦσε ποτέ νά εἶναι τέκτονας, πείθοντας καί τόν πιό δύσπιστο ἀναγνώστη. Ἐπιπλέον, προτρέπει τόν φίλο του κ. Βαρδαλάχο νά κρατήσει τήν ἐπιστολή αὐτή καί νά τήν παρουσιάζει ὡς ἀδιάψευστο τεκμήριο σέ ὅποιον ἀναφέρει τέτοιο ψέμα. Πιστοί καί ἐμεῖς στήν ἐπιθυμία τοῦ ἀειμνήστου Κυβερνήτη, παραθέτουμε τήν ἐπιστολή σέ αὐτούς πού μέχρι καί σήμερα ψεύδονται.

 

Ἡ ἐπιστολή τοῦ Ι.Α.Καποδίστρια πρός τόν Κ. Βαρδαλάχο, μέ τήν παράκληση νά διαψεύσει ὁποιουσδήποτε ἰσχυρισμούς γιά συμμετοχή του στή δράση τῶν μυστικῶν ἐπαναστατικῶν ὀργανώσεων

 

«Ἁγία Πετρούπολη, 4(16) Ἰανουαρίου 1820

.......

Σέ μιά ἐποχή πού ἡ μανία τῶν σεχτῶν καί τῶν μυστικῶν ὀργανώσεων παραπλανᾶ ὅλα τά μυαλά καί ἀπειλεῖ τίς πιό πολιτισμένες χῶρες τῆς Εὐρώπης μέ νέες καταστροφές, ἐσεῖς μπορεῖτε νά κρίνετε ἐάν εἶναι σημαντικό νά διαφωτίσουμε τούς καλοπροαίρετους ἀνθρώπους γιά τήν πραγματική κατάσταση τῶν πραγμάτων, καί ἀπό ἐκείνους πού τούς ἀποπλανοῦν. Ἀκριβῶς μέ αὐτή τήν πρόθεση ἐγώ ἀπευθύνομαι σέ ἐσᾶς μέ πλήρη ἐμπιστοσύνη καί σᾶς ζητῶ νά δώσετε ἰδιαίτερη προσοχή σέ αὐτή τήν ὑπόθεση, τόσο λεπτή, ὅσο καί σημαντική.

Ἐσεῖς στή θέση σας καλεῖστε νά καθοδηγεῖτε τήν νεολαία, καί μέ αὐτήν τήν ἰδιότητα ἔχετε δικαίωμα νά ἀπολαμβάνετε τόν σεβασμό καί τήν ἐμπιστοσύνη τῶν ἡλικιωμένων ἀνθρώπων καί ὅλων πού ἔχουν κῦρος στήν πατρίδα μας.

Ἔτσι, ἑπομένως, θά πρέπει πάντα, ὅταν ἔχετε τήν εὐκαιρία, νά προσπαθεῖτε νά προστατεύσετε τούς μαθητές σας ἀπό τό μίασμα τῶν σεχτῶν, νά ἀποτρέπετε ἀπό αὐτές μορφωμένους ἀνθρώπους καί νά διορθώνετε τίς ἀπόψεις τῶν προυχόντων μας σέ αὐτό τό σημεῖο.Ὅμως σέ κάθε περίπτωση, ἐάν κάποιος θά ἐπιτρέψει στόν ἑαυτό του νά σᾶς μιλήσει γιά μένα ὡς ἄτομο πού δίνει συμβουλές ἤ ἐνθαρρύνει, διευθύνει ἤ συμμετέχει σέ μιά ὁποιαδήποτε ἑταιρεία, ὁ σκοπός καί τά μέσα τῆς ὁποίας εἶναι μυστικά, ἐγώ σᾶς ἐξουσιοδοτῶ, καί ἐπίσης σᾶς παρακαλῶ νά καταγγέλετε ἀποφασιστικά αὐτό τό ψέμα, παρουσιάζοντας, ἐφ’ ὅσον εἶναι ἀναγκαῖο, τήν παροῦσα ἐπιστολή ὡς ἀπόδειξη. Πάντοτε, ἀκόμη καί στά νεανικά μου χρόνια, ἔνιωθα ἀποστροφή γιά ὁποιαδήποτε μυστική ὀργάνωση. Πάντα μοῦ φαινόταν ὅτι οἱ ὑποχρεώσεις πού ἐπιβάλλονται σέ ἐμᾶς ἀπό τούς νόμους καί τούς κανονισμούς τοῦ Θείου Νομοθέτη, ἄν καί θετικές, ἤδη ὑπερβαίνουν τίς πενιχρές ἀνθρώπινες δυνάμεις. Ὡς ἐκ τούτου, ἐάν μποροῦμε νά ἐκπληρώνουμε αὐτό τό σκοπό πολύ ἀτελῶς, γιατί νά ἀναλαμβάνουμε νέες ὑποχρεώσεις, ὁ σκοπός τῶν ὁποίων, ἄλλωστε, εἶναι ἄγνωστος, καί ἡ οὐσία τῶν ὁποίων δέν μπορεῖ νά ἀναφερθεῖ ρητά; ... »

(Ἀρχεῖο τῆς Ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς Ρωσικῆς Αὐτοκρατορίας, ἀποθ.
Γραμματείας, 1820, ὑποθ. 835, φύλλο 8-11)

 

Καρζῆς Νικόλαος
Ἠλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π
Διαχειριστής τῆς ἱστοσελίδας
www.kapodistrias.info

 

Σημ. ἀρθρογράφου: Οἱ ἐπισημάνσεις στό κείμενο εἶναι δικές μας.

 

Τό ἄρθρο δημοσιεύτηκε στό περιοδικό «ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» τεύχος 186, Φεβρουάριος 2018

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος αναμένεται να εγκαινιάσει επισήμως το Μουσείο Καποδίστρια στην Κέρκυρα, που λειτουργεί ήδη από το Μάιο στην οικία του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας στην Κουκουρίτσα.

Η τελετή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 15 Οκτωβρίου στο χώρο του Μουσείου στους Ευρωπούλους, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί η ιδιαίτερη σχέση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την ανάδειξη του έργου και του ρόλου του Καποδίστρια και την προώθηση της κληρονομιάς του. Άλλωστε, μόλις πέρυσι, φιλοξενήθηκε στη Βουλή έκθεση με τίτλο «Ιωάννης Καποδίστριας» Η πορεία του στο χρόνο» στο κεντρικό κτήριο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όπου την είχε εγκαινιάσει ο κ. Παυλόπουλος μιλώντας για τον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας.

Η ιστορία του

Το Μουσείο Καποδίστρια, στεγάζεται στην Κουκουρίτσα, ένα από τα οικογενειακά κτήματα με εξοχική κατοικία των Καποδίστρια στη Μέση Κέρκυρα, όπου έζησε, για ένα διάστημα, ο Ιωάννης Καποδίστριας στα νεανικά του χρόνια.
Η μικρή εξοχική κατοικία που χρησιμοποιούσε η οικογένεια για τις θερινές της διακοπές κτίστηκε στα μέσα του 18ου αιώνα. Με την κατάλυση της βενετικής κυριαρχίας το 1797 και τον ερχομό των Γάλλων στην Κέρκυρα ο Αντώνιος-Μαρία Καποδίστριας, πατέρας του Ιωάννη, εκπροσωπώντας την πιο συντηρητική μερίδα της κερκυραϊκής αριστοκρατίας ήρθε πολύ γρήγορα σε ρήξη με τους νέους κατακτητές και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πόλη της Κέρκυρας και να καταφύγει οικογενειακώς στο εξοχικό σπίτι της Κουκουρίτσας. Η οικογένεια κατοίκησε πλέον μόνιμα στην έπαυλη της Κουκουρίτσας μέχρι τις αρχές του 1800. Ακολουθώντας την οικογένειά του ο νεαρός τότε Ιωάννης Καποδίστριας έζησε εκεί για σχεδόν τρία χρόνια.

Η Κουκουρίτσα

MOUSEIO KAPODISTRIA KOUKOURITSA

Η εξοχική κατοικία της Κουκουρίτσας, χαρακτηριστικό αρχιτεκτονικό παράδειγμα κερκυραϊκής εξοχικής αγροικίας, κτίστηκε τον 18ο αιώνα, ενώ πήρε την τελική της μορφή, την περίοδο του μεσοπολέμου.
Το κτίριο βρίσκεται μέσα σε έναν κήπο έκτασης 13 στρεμμάτων. Η ομορφιά και η δροσιά που προσφέρει ο κατάφυτος αυτός κήπος, τα λιθόστρωτα μονοπάτια και η εξαιρετική θέα προς τη θάλασσα, τα βουνά της Ηπείρου και την πόλη της Κέρκυρας, κάνουν κάθε επίσκεψη στην έκθεση ή σε εκδήλωση του Μουσείου, μοναδική.
Η Κουκουρίτσα το 1995 κηρύχθηκε Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού, αφού η εξοχική επτανησιακή αρχοντική κατοικία και ο περιβάλλων χώρος δημιουργούν, ως σύνολο, μια σύνθεση απόλυτης αρμονίας φυσικού και ανθρωπογενούς κάλλους.

Η δωρεά

Το 1979 η Μαρία Καποδίστρια, σύζυγος Σταματίου Δεσύλλα και δισέγγονη του μικρότερου αδελφού του Ιωάννη Καποδίστρια, Γεωργίου, δώρησε το εξοχικό σπίτι της οικογένειας στην Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας, τη Φιλαρμονική Εταιρία Κερκύρας και την Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, με σκοπό τη δημιουργία Μουσείου το οποίο να στεγάζει τα διασωθέντα προσωπικά αντικείμενα του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος, καθώς και προσωπογραφίες και έπιπλα εποχής που ανήκαν στην οικογένεια. Μετά τον θάνατο της δωρήτριας τα τρία σωματεία προέβησαν στη σύσταση ιδρύματος με την επωνυμία «Μουσείο Καποδίστρια – Κέντρον Καποδιστριακών Μελετών».

Πηγή: corfupress.com

 

Η περιοδική έκθεση με τίτλο «Η περίπτωση Καποδίστρια», σε συνεργασία με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο της Αθήνας και επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Ίριδας Κρητικού, εγκαινιάζεται στο Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας την Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 στις 19:30, στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων.

Στα εγκαίνια, η χορωδία του Συλλόγου Κερκυραίων και Φίλων της Κέρκυρας Θεσσαλίας «Νικόλαος Μάντζαρος» θα αποδώσει επτανησιώτικες καντάδες υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της, Χρήστου Μπαλανίκα.

Ο Έλληνας διπλωμάτης και πολιτικός Ιωάννης Καποδίστριας γεννήθηκε στην Κέρκυρα. Ήταν το έκτο παιδί του Αντωνίου και της Διαμαντίνας Καποδίστρια. Προερχόταν από αριστοκρατική οικογένεια καταγεγραμμένη στο Libro d’ oro της Κέρκυρας. Ο πατέρας του Αντώνιος ήταν από τους πιο αξιόλογους δικηγόρους της Κέρκυρας, με ενεργό ανάμιξη στα πολιτικά δρώμενα που διαμόρφωσαν την τοπική ιστορία.
Ο Ιωάννης Καποδίστριας διετέλεσε υπουργός εξωτερικών της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και αργότερα πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας κατά τη μεταβατική περίοδο και ενώ τελούσε υπό την προστασία των Μεγάλων Δυνάμεων.
Στην έκθεση «Η περίπτωση Καποδίστρια», σύγχρονα εικαστικά έργα με θέμα τον Ιωάννη Καποδίστρια συνδιαλέγονται με ιστορικά τεκμήρια – πλούσιο αρχειακό υλικό από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και αποκαλύπτουν την προσωπικότητα, το όραμα, τη ζωή του μεγάλου ηγέτη, καθώς και την πορεία προς το τραγικό τέλος του. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 19 Νοεμβρίου 2017.

Πηγή : ert.gr

 

 

Την Κυριακή 19 Μαρτίου 2017, από τις 9 το πρωί ως το μεσημέρι, ο κήπος του Μουσείου Καποδίστρια ανοίγει για τους φίλους της φύσης και του εθελοντισμού και σας περιμένει να τον απολαύσουμε μέσα από μια ξενάγηση, βοηθώντας συγχρόνως στον εξωραϊσμό του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Καποδίστρια – Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών, η Χορωδία Ευρωπούλων “Ιωάννης Καποδίστριας”, το Σωματείο “Φίλοι του Μουσείου Καποδίστρια”, η Ελληνική Ένωση Έρευνας και Διάσωσης Κέρκυρας, ο Δήμος Κέρκυρας και η εθελοντική ομάδα “Όλοι μαζί για την Κέρκυρα”, σας προσκαλούν να λάβετε μέρος στην διαμόρφωση και φροντίδα του κήπου.

Ο κήπος του Μουσείου Καποδίστρια έχει την αύρα των παλαιών αρχοντικών της Κέρκυρας. Οι θέες και οι διαδρομές που προσφέρει είναι γοητευτικές.

Οι διοργανωτές της δράσης προσκαλούν «να αναδείξουμε μαζί αυτή την ομορφιά. Ελάτε να κλαδέψουμε, να σκουπίσουμε και να μετατρέψουμε τα κλαδιά σε κομπόστ, προσπαθώντας παράλληλα με τον εξωραϊσμό να συμβάλλουμε στην ανάδειξη της ιστορίας μας και της περιβαλλοντικής μας ευαισθησίας»

Το πρώτο και μοναδικό μουσείο αφιερωμένο στον Ιωάννη Καποδίστρια στεγάζεται στην Κουκουρίτσα, την αγρέπαυλη των Καποδίστρια στους Ευρωπούλους. Το Μουσείο μετά από τέσσερα χρόνια ανακαίνισης, ετοιμάζεται να ανοίξει ξανά για το κοινό τους επόμενους μήνες. Σας καλούμε να περάσουμε το πρωί της Κυριακής 19 Μαρτίου μαζί, συμμετέχοντας ενεργά στην προετοιμασία του.

Πηγή: Corfu Press

Τη θερμή υποστήριξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, για την ανάδειξη του έργου και του ρόλου του Πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, απέσπασε αντιπροσωπεία των πολιτικών και επιστημονικών Αρχών του τόπου, που τον επισκέφθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο, αποτελούμενη από τον περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θεόδωρο Γαλιατσάτο, τον δήμαρχο Κέρκυρας Κώστα Νικολούζο, τον πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθηγητή Βασίλειο Χρυσικόπουλο, τον πρόεδρο του ΤΕΕ Κέρκυρας Νίκο Τρίαντο, τον πρόεδρο του Κέντρου Unesco Ιονίου Γιώργο Σκλαβούνο και τον επιστημονικό συνεργάτη του περιφερειάρχη, Γεράσιμο Παναγιωτάτο – Τζάκη.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κερκυραϊκή αντιπροσωπεία ζήτησε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να θέσει υπό την αιγίδα του τις ετήσιες εκδηλώσεις που θα γίνονται εφεξής στην Κέρκυρα, γενέτειρα και τόπος ενταφιασμού του Ι. Καποδίστρια, ενώ του κατέθεσε το αίτημα για την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών που θα αναδείξουν το πραγματικό μέγεθος της ιστορικής και πολιτικής σημασίας της δράσης του Ιωάννη Καποδίστρια για τα εθνικά, κοινωνικά και γεωπολιτικά δεδομένα που σχετίζονται με την παρουσία του στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

«Αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όχι μόνο αποδέχθηκε να θέσει υπό την αιγίδα του τις εκδηλώσεις που εμείς ζητήσαμε, αλλά μας υποσχέθηκε πως όσο είναι Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έρχεται κάθε χρόνο σε αυτές τις εκδηλώσεις. Αυτό δείχνει τη δική του πρόθεση να στηρίξει αυτή την πρωτοβουλία και να την καταστήσει θεσμό» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θόδωρος Γαλιατσάτος,

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήρε την πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ενώ δήλωσε ότι θα στηρίξει και την προσπάθεια του Ιονίου Πανεπιστημίου για την ίδρυση Ινστιτούτου Ιωάννη Καποδίστρια.

Ο Ιωάννης Καποδίστριας γεννήθηκε στην Κέρκυρα στις 10 Φεβρουαρίου του 1776. Καταγόταν από παλιά κερκυραϊκή οικογένεια. Η πρώτη ανάμειξή του με την πολιτική σκηνή της Ιονίου Πολιτείας πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 1801, όταν και κλήθηκε να αντικαταστήσει τον πατέρα του, Αντώνιο – Μαρία Καποδίστρια, στην αποστολή που είχε αναλάβει μαζί με τον Νικόλαο Σιγούρο για την αποκατάσταση της τάξης στην Κεφαλονιά. Ως πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας προώθησε σημαντικές μεταρρυθμίσεις για την ανόρθωση του κράτους. Μετά τη δολοφονία του στο Ναύπλιο, την τότε πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, η σορός του Καποδίστρια μεταφέρθηκε από τον αδερφό του στην Κέρκυρα για να ενταφιαστεί στην Ιερά Μονή Πλατυτέρας, μέσα στην πόλης της Κέρκυρας. Η οικογένεια του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, είχε αναπτύξει ιδιαίτερες σχέσεις με τη Μονή, έτσι εκτός από τον τάφο του Ιωάννη Καποδίστρια, στην ίδια Ιερά Μονή βρίσκονται επίσης οι τάφοι του πατέρα του, Αντωνίου-Μαρία Καποδίστρια, και του αδελφού του Αυγουστίνου Καποδίστρια.

«Η στήριξη του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, αποτελεί για μας ορόσημο όλων των ενεργειών μας και ανώτατη τιμή για όλη την Κέρκυρα» πρόσθεσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θόδωρος Γαλιατσάτος.