idrwmenos_andreasΓεννήθηκε στην Πάργα το 1764. Υπήργε λόγιος ιερέας, δάσκαλος και ιστορικός συγγραφέας. Μαθήτευσε κοντά στον ιερομόναχο Ακάκιο Δεσύλλα και το 1791 χειροτονήθηκε ιερέας. Ηταν υποστηρικτής του Ρήγα και ενδυνάμωνε με τους λόγους του αγωνιζόμενους Σουλιώτες. Ο Αλής Πασάς των Ιωαννίνων είχε ενοχληθεί απο την δράση του και προσπάθησε να τον πείσει να έρθει ως δασκάλος στα Γιάννενα με απώτερο σκοπό να τον δολοφονήσει. Το 1804 αποδέχομενος την πρόσκληση του Ι. Καποδίστρια ορίστηκε διευθυντής στην σχολή της Τενέδου την πρώτη δημόσια σχολή στην Κέρκυρα. Ο ίδιος ο Καποδίστριας σε επιστολή του προς τη Γερουσία για το θέμα αυτό αναφέρει:"... παρεκάλεσα τον άριστον διδάσκαλον δόκτορα Ανδρέαν Ιδρωμένον να δεχθή τούοτν πλησίον αυτού προς εκπαίδευσιν, δια την τροφήν δε αυτού διέθετον επτά τάληρα κατά μήνα, έχων απο της στιγμής εκείνης αποφασίσει να επιβαρύνω εαυτόν δια του μηνιαίου τούτου εξόδου... ". Αξιομνημόνευτα είναι και αυτά που έγραψε ο Καποδίστριας προς τον π. Ανδρέα : "Η πατρίς ... την οποίαν η Θεία πρόνοια μας εχάρισεν, με τας αγκάλας ανοιχτάς ζειτεί να σας υποδεχθή και να σας εμπιστευθή τον πλέον πολύτιμον θησαυρόν όπου έχει, τουτέστιν τους νέους της Επτανήσου Επικρατείας, των οποίων η καλή αγωγή θέλει είναι η γωνιαία πέτρα της τιμής και της ευτυχίας του γένους μας. Λοιπόν υμείς, ως υιός πατρίδος άριστος, υμείς οπού συζώντες με τους Δημοσθένεις, με τους Ομήρους, με τους Πλάτωνας, επλουτίσατε τον νουν σας και την καρδίαν σας με την ζωηράν επιρροήν του πνεύματος των αθανάτων τούτων ανδρών, υμείς όπου είσθε το έρεισμα της σχεδόν ηφανισμένης ελληνικής παιδείας, είναι τάχα δυνατόν να απονεύσετε εις το ευγενές τούτο και τωόντι ελληνικόν έργον, το της πλάσεως δηλαδή τιμίων πολιτών ήγουν νέων Ελλήνων;! Η Γερουσία σας προσκαλεί. Συλλογισθήτε οποίας λογής ήθελαν αποκριθή οι ένδοξοι πρόγονοι ημών και έπειτα αποφασίσατε."

Στη σχολή της Τενέδου έμεινε μέχρι το 1824. Το ίδιο έτος ιδρύθηκε η Ιόνιος Ακαδημία και ανακηρύχτηκε στον πρώτο θεολογοδιδάκτορα της Ιονίας Ακαδημίας και κατόπιν σε Κοσμήτωρ της Θεολογικής Σχολής και Αρχιμανδρίτης της Ακαδημίας. Πέθανε στις 27 Ιανουάριου 1843.

 

 

 

Στο περιοδικό ΠΑΝΔΩΡΑ του 1871, τόμος ΚΑ ,τεύχος 502 μπορείτε να διαβάσετε μια λεπτομερής βιογραφία του π. Ιδρωμένου Ανδρέα


Εργα του

Ιωάννης Καποδίστριας Κυβερνήτης της Ελλάδος

Συνοπτική Ιστορία της Κέρκυρας

Επιστολαί.

Εξάστιχα ηρωοελέγεια εις τα του Σουλίου Όρη.

Προτροπή προς τους καταγραφέντας τη κατά Τένεδον δημοσία σχολή, 1805.

Ακολουθία του οσίου πατρός ημών Ανδρέου του Ερημίτου, 1807.

Ελληνική θεματογραφία, 1823.

Ακίνδυνος ορθοδοξία, 1828.

Τα κατ’ οίκον και την καλήν καγαθήν υπό υιώ νύμφην Πετρώνιαν, 1839.

Λιτή και κανών του εν Πάργη θαύματος, 1857.

 

Υ.Γ. Η "Πανδώρα" υπήρξε λογοτεχνικό περιοδικό του 19ου αιώνα και ιδρύθηκε απο τον Νικόλαο Δραγούμη, τον Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο, τον Αλέξανδρο Ρίζο Ραγκαβή, τον Χρ.Α. Δούκα και τον Γ. Σκούφο

Προσθήκη νέου σχολίου