Ένα μικρό εικαστικό αφιέρωμα στον Ιωάννη Καποδίστρια φιλοξενεί το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του δήμου Αίγινας, από τις 29 Αυγούστου έως τις 7 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για ομαδική έκθεση 30 διακεκριμένων αλλά και νέων καλλιτεχνών, σε μία εικαστική περιήγηση στη ζωή και το έργο του Ιωάννη Καποδίστρια.

Με τίτλο «Η περίπτωση Καποδίστρια», η έκθεση αναδεικνύει, εκτός από το πορτραίτο του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, ανθρώπους που συνάντησε, τόπους που διέσχισε καθώς και τα κτήρια που σφραγίστηκαν από την προσωπικότητά του, με έμφαση την Αίγινα, καταρχήν, αλλά και το Ναύπλιο και την Κέρκυρα - «τόποι όπου υπάρχουν πολλά κτήρια που ιδρύθηκαν και λειτούργησαν εξαιτίας του, αλλά αυτήν τη στιγμή καταρρέουν, γιατί συνεχίζουμε να μη θυμόμαστε την ιστορία του τόπου μας» - όπως σχολιάζει, μεταξύ άλλων, η επιμελήτρια Ίρις Κρητικού.

 

Μαίρη Γαλάνη - Κρητικού.

Στην Αίγινα, τα περισσότερα από τα σημαντικότερα ιστορικά κτήρια του νησιού, όπως το Ορφανοτροφείο (πρώην φυλακές της Αίγινας), «που ακόμη αισιοδοξούμε να μετατρέψουμε σε σημαντικό κέντρο πολιτισμού, στο πλαίσιο ενός έργου που μένει ημιτελές» -όπως προσθέτει η επιμελήτρια της έκθεσης -, το Κυβερνείο και το Εϋνάρδειο (πρώτο αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού), συνδέονται με εκείνον. Το στασίδι του στον μητροπολιτικό ναό του νησιού, παραμένει, επίσης εκεί, ως ένας ελάχιστος φόρος τιμής και μνήμης.

 

Παναγιώτης Πασάντας.

Στο προσεχές διάστημα, η έκθεση θα μεταφερθεί, με επιπλέον συμμετοχές καλλιτεχνών, στην Αθήνα και το Ναύπλιο. Στην έκθεση της Αίγινας συμμετέχουν οι διακεκριμένοι εικαστικοί Όλγα Αλεξοπούλου, Κώστας Ανανίδας, Αλέξης Βερούκας, Ειρήνη Βογιατζή, Μάριος Βουτσινάς, Μαίρη Γαλάνη-Κρητικού, Γιάννης Δέδες, Δικαία Δεσποτάκη, Βούλα Καραμπατζάκη, Νεκτάριος Κοντοβράκης, Εύα Κουτσούκου, Αλέξανδρος Μαγκανιώτης, Παναγιώτης Μαρίνης, Αλίνα Μάτσα, Βαρβάρα Μαυρακάκη, Γιάννης Μπεκιάρης, Χαρίτων Μπεκιάρης, Γεωργία Μπλιάτσου, Γεύσω Παπαδάκη, Βασίλης Παπασάικας, Γιάννης Παππάς, Παναγιώτης Πασάντας, Στέλιος Πετρουλάκης, Δημήτρης Σαρασίτης, Δημήτρης Σκουρογιάννης, Μαρίνα Στελλάτου, Γιώργος Ταξίδης, Πραξιτέλης Τζανουλίνος, Παύλος Χαμπίδης και Αθηνά Χατζή.

 

Αλέξανδρος Μαγκανιώτης.

Η ομαδική εικαστική έκθεση «Η περίπτωση Καποδίστρια» θα εγκαινιαστεί το Σάββατο 29 Αυγούστου, στις 7.30 το απόγευμα, στο πλαίσιο του εικαστικού προγράμματος Fistiki Fest 2015.

naftemporiki.gr

Επιστολή του Μητροπολίτου Ουγγροβλαχίας Ιγνατίου προς τον Καποδίστρια για το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Ελλάδα

 

Ἐπιστολή 1828 Ἰουλίου 13/25 ἐκ Πεισῶν

 

Περὶ τοῦ ἐρχομοῦ μου εἰς τὴν Ἑλλάδα χρειάζεται σκέψις. Εἶναι βέβαιον ὅτι εἴμαι ἰδιώτης διόλου; ὅτι δὲν ἔχω ἄλλας σχέσεις μὲ τὴν Ρωσσίαν, καὶ μὲ τὸ ἐτήσιον, τὸ ὁποῖον πολλὰ ἀκριβὰ ἠγόρασα, ὅτι ἀπ’ ἀρχῆς τῆς ἐπαναστάσεως ἐσυμβούλευσα τοὺς συμπρατριώτας μας νὰ προσπαθήσωσι μὲ ὅλους τοὺς τρὸπους νὰ κερδίσωσι τὴν εὔνοιαν καὶ συμπάθειαν τῆς Ἀγγλίας διότι εἶναι δύναμις ἥτις ἡμπορεῖ νὰ τοὺς ὠφελήσῃ καὶ νὰ τοὺς βλάψῃ, καὶ ὅτι ὅταν οἱ Ἕλληνες ἀφιέρωσαν τὴν τύχην τῆς πατρίδος των ἀποκλειστικῶς εἰς μόνην τὴν Ἑλλάδα, καὶ εἰς τὴν Εὐρὼπην, ἐγὼ ἐνέκρινα τὴν ἀπόφασιν τῆς Ἐθνικῆς Συνελεύσεως καὶ τὴν ὑπεστήριξα γνωρίζοντας ὅτι ἡ Ρωσσία ὡς μὴ ἔχουσα ἰδιοτελεῖς σκοποὺς εἰς τὴν Ἑλλάδα δὲν θέλει ἐκ τούτου πειραχθῆ. Μ΄ ὅλα ταῦτα θεωροῦμαι ὡς Ρῶσσος, καὶ ἄν ἔλθω αὐτοῦ, θέλει στοχασθῆ ὅτι εἶναι σκοπὸς νὰ κάμωμεν τὴν Ἑλλάδα ἐπαρχίαν ῥωσσικὴν, καὶ πιθανόν περισσότερον νὰ βλάψω, παρὰ νὰ ὠφελήσω, καὶ μάλιστα τώρα ἐν ᾧ τὸ νέον Μινιστέρον τῆς Ἀγγλίας δὲν μᾶς ἔδωσεν ἀκόμη σημεῖα νὰ γνωρίσωμεν τὶ φρονεῖ περὶ Ἑλλάδος, καὶ ὁποῖα μέτρα θέλει λάβει εἰς ὅσα ἀποβλέπουν τὸ Γένος μας. Ὑποτάττω εἰς τὴν σοφίαν σας τοὺς στοχασμούς μου, καὶ ἐπειδὴ ἔχετε δοθέντα νὰ γνωρίζετε καλήτερα τὰ πράγματα, λάβετε μέτρα νὰ γενῇ ὁ ερχομός μου ἐν καιρῷ καὶ νὰ μὴ προξενηθῇ πολιτικῶς βλάβη. Ἐκτὸς τοὺτου ηὔξησε τόσον καὶ ἡ βιβλιοθήκη τοῦ Μόστρα ὥστε θέλει χρειασθῆ ἕν πλοῖον διὰ νὰ τὴν μετακομίσω, καὶ αὐτοῦ τόπος διὰ νὰ φυλαχθῇ πρὸς καιρὸν ἕως οὗ νὰ τὸ συγχωρήσῃ ἡ περίστασις νὰ γενῇ κτίριον. Ἐξωδεύθησαν πολλὰ χρήματα εἰς αὐτὴν τὴν βιβλιοθὴκην, καὶ πολλοὶ κόποι. Μὲ χρήματα ὅσα πολλὰ καὶ ἄν ἐξοδευθῶ δὲν συσταίνεται τοιαύτη βιβλιοθήκη, καὶ πρέπει καὶ κατὰ τοῦτο νὰ παρθῶσι μέτρα, διότι θέλει χρησιμεύσει τὰ μέγιστα εἰς τὴν Ἑλλάδα. Τὸ νὰ εἴμαι πλησίον σας τὸ ἐπιθυμῶ, καὶ τὸ νομίζω εὐτυχίαν, καὶ μάλιστα ἄν ἤθελα ἠμπορέσει νὰ εἶμαι ὠφέλιμος κατὰ τι καὶ εἰς τὴν δούλευσιν τῆς Πατρίδος, καὶ νὰ σᾶς ἐλαφρώσω ἀπὸ τοὺς πολλοὺς κόπους. Μ΄ὅλον τοῦτο δὲν βλέπω ἀθῶον τὸ πράγμα, μὲ δίδει ὑποψίαν καὶ τὸ νέον μινιστέρον τῆς Ἀγγλίας. Ἔμαθα καὶ ὅσα ἐῤῥέθησαν εἰς τὴν Ἀγγλίαν εἰς τὴν ψευδῆ φήμην ὅτι ἀπεβλήθη ὁ Church, τὸ ὁποῖν δὲν έπαναλαμβάνω διότι τὰ ἀνεγνώσατε εἰς τὰς ἐφημερίδας, καὶ νομίζω χρέος μας νὰ μὴ δώσωμεν παραμικρὰν αἰτίαν ὑποψίας, ζηλοτυπίας καὶ ἀφορμῆς νὰ γενῇ παράβασις ἐξ αἰτίας μας εἰς τὴν συνθήκην τῆς 6 Ιουλίου. Ὅταν ὁ ἐρχομός μου δὲν πειράζει είς τὸ πολιτικὸν, καὶ τὸ γνωρίσετε ἡ ἐξοχότης σας, ὄντας ἐν τοῖς πράγμασι, τότε πρέπει νὰ ζητήσω τὴν ἄδειαν ἀπὸ τὴν Ῥωσσίαν, τὴν ὁποίαν καὶ μὲ τὴν δίδει ἐλπίζω τώρα ἐν ᾧ ἄλλοτε τὴν ἠρνήθησαν, διότι οὔτε ἔχουν εἰς τὸ ἑξῆς τὰς αὐτὰς αἰτίας, οὔτε ἔχουν χρείαν τῆς δουλεύσεώς μου, καὶ διότι ἡ δύναμίς των εἶναι πολλὰ μεγάλη, καὶ ὑλικῶς φθάνει νὰ κάμωσιν ὅ,τι θέλει καὶ διότι ὁ πόλεμος δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ διαρκέσῃ διὰ τὸ ἀνόμοιον τῶν δυνάμεων καὶ θέλει τελειώσει ἐντὸς ὀλίγων μηνῶν μὲ ἐνδοξοτέραν συνθήκην ἀπὸ ἐκείνην τῆς Περσίας.

 

Πηγή: Κούκκου Ε. 1957.Ανέκδοται επιστολαί του μητροπολίτου Ουγγροβλαχίας Ιγνατίου προς τον Καποδίστρια

Απόσπασμα επιστολής του Μητροπολίτου Ουγγροβλαχίας Ιγνατίου προς τον Καποδίστρια με λόγους παρήγορους και συμβουλές

 

Ἐπιστολή 1828 Ἰουλίου 18/30 ἐκ Πεισῶν

...

Ὁ ἅγιος Θεὸς ἄς σᾶς ἐνισχύῃ διὰ νὰ ἐκληρώσετε ἕν χρέος εὑάρεστον πρὸς αὑτὸν τὸν Θεόν, πρὸς τὴν πατρίδα καὶ εἰς τὴν ἐξοχότητά σας, διότι ἀνελάβετε τὸ μέγα καὶ ἐπίπονον ἐπάγγελμα, τὸ ὁποῖον, σᾶς ἐνεπιστεύθη ἡ Ἑλλὰς μὲ μόνον σκοπὸν νὰ τὴν ἐλευθερώσετε ἀπὸ τὴν ἀναρχίαν, καὶ νὰ δώσετε νόμους καὶ τάξιν, ὥστε νὰ ἠμπορῇ νὰ ὑπάρξῃ, καὶ νὰ λάβωσιν αἰτίαν καὶ αἱ ξέναι δυνάμεις νὰ γνωρίσωσι τοὺς Ἕλληνας ὡς ἔθνος αὐτόνομον, καὶ ἀνεξάρτητον, ὠφέλιμον εἰς τὴν Εὐρώπην ὡς κλάδος εὐρωπαϊκός, καὶ ὄχι ληστῶν κατοικίαν, καὶ νέα Ἀφρική.

Ἡ πρὸς τὸν Πατριάρχη ἀπόκρισις ἔγινε καλή. Οἱ συμπατριῶται μας γνωρίζουν, ὅτι ἐν ᾧ ἔγραφεν ἡ Παναγιότης του,καὶ ἡ Ἁγία Σύνοδος, ἥτο κλεισμένον τὸ εὐαγγέλιον, καὶ ἀνοικτὸν τὸ κοράνιον, καὶ ὅτι ἅλλοι τοῦς ὑπαγόρευαν μὲ τὴν μάχαιραν εἰς χεῖρας, καὶ ἔγραφαν ὅσα δὲν φρονοῦν, καὶ ὅσα δὲν ἤθελαν γράψει, ἄν ἧσαν ἐλεύθεροι.

...


Πηγή: Κούκκου Ε. 1957.Ανέκδοται επιστολαί του μητροπολίτου Ουγγροβλαχίας Ιγνατίου προς τον Καποδίστρια

(Centralnii Gossudarstvennii Istoritseskii Archiv CCCR V gor(ode) Lenigrade, Φ. 1349, op. 3, D. 967, LL. 56-65).

Δελτίον σταδιοδρομίας μυστικοσυμβούλου κόμητος Καποδίστρια

 

1802

Διατελῶν ἐν ὑπηρεσίᾳ παρὰ τῇ Ἰονικῇ Δημοκρατίᾳ ἐν ἔτει 1802 κατὰ τὴν ἄφιξιν τοῦ Ρώσου πληρεξουσίου κόμητος Μοτσενίγου, ἐνετάλη νὰ συμβάλῃ εἰς τὴν εὐημερίαν τῶν νήσων Κεφαλληνίας, Ἰθάκης, Ζακύνθου καὶ Λευκάδος, νὰ ἱδρύσῃ προσωρινὴν διοίκησιν καὶ νὰ ἐγκαταστήσῃ εἰς ἑκἀστην Ρωσικὴν φρουράν.

1803

Ἐπιστρέψας εἰς Κέρκυραν διωρίσθη ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως τῶν Ἑπτανήσων καὶ τοῦ Ρώσου Πληρεξουσίου, Ὑφυπουργὸς τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Δημοκρατίας.

1804 3 Μαρτίου

Διὰ τὴν ἐξαιρετικὴν προσπάθειάν του διὰ τὴν κοινὴν εὐημερίαν κατὰ τὴν ἀνακήρυξιν τῆς Δημοκρατίας προήχθη ὑπὸ τοῦ Αὐτοκράτορος εἰς Κολλένσκιῖ Σύμβουλον.

1806

Ἐνετάλη ὑπὸ τοῦ Ρώσου Πληρεξουσίου νὰ ἱδρύσῃ ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα, διὰ τὴν ἐπιτυχῆ διοργάνωσιν τῶν ὁποίων τοῦ ἐδωρήθη ὑπὸ τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειότητος σιγαροθήκη κεκοσμημένη δι’ ἀδαμάντων. Διωρίσθη ὑπὸ τῆς Ἰονικῆς Κυβερνήσεως Ἐπιτετραμμένος παρὰ τῇ Ρωσικῇ Αὐλῇ εἰς τὴν θέσιν τοῦ Γ. Ναράντση.

1807

Αἰτίᾳ τοῦ μετὰ τῆς Τουρκίας πολέμου ἡ Κυβέρνησις Ἑπτανήσων καὶ ὁ Πληρεξούσιος ἐθεώρησαν ἀναγκαῖον νὰ τὸν κρατήσουν καὶ διωρίσθη κατὰ πρῶτον Πληρεξούσιος Κομμισάριος, πρὸς τὸν σκοπὸν ὅπως μετὰ τοῦ Ρώσου Διοικητοῦ ἐξασφαλίσουν τὴν ἀσφάλειαν καὶ τὴν ἡσυχίαν τῶν ὑπ’αὑτῶν ἐξηρτημἐνων νήσων καὶ κατόπιν τοῦ ἀνετέθη ἡ διοίκησις τῶν στρατιωτικῶν ἐπιχειρήσεων καὶ ὅλων τὰ ὁποῖα εἶχον σχέσιν μὲ τὴν ἄμυναν τῆς νήσου Λευκάδος, κατὰ τῆς ὁποίας ἐπετέθησαν οἱ Τοῦρκοι.

1808 3 Απριλίου

Ἐξετέλεσεν ὅλας αὐτὰς τὰς ἐντολὰς μετὰ ζήλου καὶ δραστηριότητος πρὸς γενικὴν ἱκανοποίησιν τοῦ Πληρεξουσίου καὶ τοῦ Ἀρχιστρατήγου τῶν Ρωσικῶν στρατευμἀτων εἰς τὴν Ἑπτάνησον. Τοῦτο ἀνεφέρθη εἰς τὴν Αὐτοῦ Μεγαλειότητα καὶ ἐτιμήθη μὲ τὸ παράσημον τῆς Ἁγίας Ἄννης Β΄κατηγορίας.

1808 15 Μαίου

Κατόπιν ὑψηλῆς προσταγῆς τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν κόμητος Ρουμιάντσεβ προσεκλήθη εἰς Ρωσίαν διὰ νὰ ἀναλάβῃ ἄλλα καθήκοντα.

1809 20 Ἀπριλίου

Ἀφιχθείς εἰς τὴν Ἀγίαν Πετρούπολιν, κατόπιν προσωπικῆς Ὑψηλῆς ἐντολῆς προήχθη εἰς Κρατικὸν Σύμβουλον καὶ ἔγινε μὲλος τῆς Κρατικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ὑποργείου τῶν Ἑξωτερικῶν.

1811 1 Αὐγούστου

Διωρίσθη εἰς τὴν Ἀποστολὴν τῆς Βιέννης ὡς ἔκτακτος Γραμματεύς τῆς Πρεσβείας.

1812 8 Νοεμβρίου

Διωρίσθη εἰς τὴν διπλωματικὴν ὑπηρεσίαν τοῦ στρατοῦ, ὁ ὁποῖος εὐρίσκετο ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ Ναυάρχου Τσιτσακὼβ καὶ ἔλαβε μέρος εἰς τὰς διαπραγματεύσεις καὶ τὴν σύναψιν εἰρήνης τοῦ Βουκουρεστίου καὶ διὰ τὰ ἔργα του εἰς τὸν νομὸν τῆς Βεσσαραβίας κατόπιν Ὑψηλοτάτης Προσταγῆς προήχθη εἰς Ἐνεργὸν Κρατικὸν Σύμβουλον.

1813 25 Σεπτεμβρίου

Κατὰ τὴν ἔνωσιν τῶν στρατιῶν τοῦ Ναυάρχου Τσιτσακώφ μετὰ τοῦ Μεγάλου Στρατοῦ, διηύθυνε τὸ διπλωματικὸν γραφεῖον τοῦ Στρατηγοῦ Μπαρκλάγια Ντέ Τόλλη καὶ διὰ τὰς διαπραγματεύσεις κατὰ τὴν κατάληψιν τοῦ φρουρίου Τόρν καὶ διὰ τὰς ἄλλας ἐντολάς κατὰ τὴν έκστρατείαν τοῦ 1813 ἐτιμήθη μὲ τὸ παράσημον τῆς Ἁγίας Ἄννης Α΄ κατηγορίας.

1814

Κατὰ τὴν ἐν Φραγκφούρτῃ ἐπὶ Μάιν παραμονὴν τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειότητος ἐνετάλη ὑπὸ τοῦ Αὐτοκράτορος νὰ ἀναχωρήσῃ εἰς Ἑλβετίαν μετὰ τοῦ Αὐστριακοῦ Πρέσβεως Βαρώνου Λεπσετέρν διὰ τὴν συμφωνίαν μετὰ τῆς Ἑλβετικῆς Κυβερνήσεως καὶ τὴν προσχώρησιν αὐτῆς εἰς τὴν γενικὴν συμμαχίαν κατὰ τῆς Γαλλίας. Διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς ὡς ἄνω ἐντολῆς καὶ τὴν προσωπικὴν ἔκθεσιν ἐκλήθη ὑπὸ τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειότητος εἰς Παρισίους καὶ ἐτιμήθη διὰ τοῦ παρασήμου τοῦ Ἁγίου Βλαδημἠρου Β΄κατηγορίας.

1815 30 Αὐγούστου

Ἐπιστρέψας εἰς τὴν Ἑλβετίαν ὡς Ἔκτακτος Πληρεξούσιος Ὑπουργός ἀνεκλήθη ὑπὸ τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειότητος εἰς Βιέννην, ἔλαβε μέρος εἰς τὰς διαπραγματεύσεις τοῦ συνεδρίου καὶ ἰδιαιτέρως ἔλαβε μέρος εἰς τὴν συνδιάσκεψιν διὰ τὴν δημιουργίαν τῆς Ἑλβετικῆς Ἑνώσεως. Ἠκολούθησε τὸν στρατὸν καὶ τὴν Αὐτοῦ Μεγαλειότητα εἰς Παρισίους καὶ ἀφιχθείς ἐκεῖ, κατὸπιν Ὑψηλῆς προσταγῆς διωρίσθη Κρατικός Γραμματεύς (Ὑπουργός).

1815 18 Νοεμβρίου

Κατὰ τὰς διαπραγματεύσεις διὰ τὴν σύναψιν τῆς εἰρήνης τοῦ 1815 ἔλαβε μέρος ὡς Πληρεξούσιος καὶ ὑπέγραψε τὴν συνθήκην.

1816 19 Ἰανουαρίου

Κατόπιν τούτου προήχθη εἰς Ἔκτακτον Σύμβουλον. Διὰ τὰς ὑπηρεσίας του πρὸς τὴν Ἑλβετικὴν Δημοκρατίαν ἀνεκηρύχθη πολίτης τῶν πόλεων Γενεύης καὶ Λωζάννης.

1816

Κατόπιν διαταγῆς συνοδεύει τὴν Αὐτοῦ Μεγαλειότητα εἰς Μόσχαν καὶ Βαρσοβίαν.

1817 24 Μαρτίου

Ἐτιμήθη διὰ τοῦ παρασήμου τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Νέβσκη.

Ἐτιμήθη διὰ τοῦ Πολωνικοῦ παρασήμου τοῦ Λευκοῦ Ἀετοῦ.

Ἐτιμήθη διὰ τοῦ παρασήμου τῆς Σαρδηνίας τοῦ Μεγαλοσταύρου τοῦ Μαυρικίου καὶ Λαζάρου.

Ἐτιμήθη διὰ τοῦ Ἱσπανικοῦ παρασήμου Κάρλου τοῦ Γ΄Μεγαλοσταύρου Α’κατηγορίας.

Ἐτιμήθη διὰ τοῦ Πρωσσικοῦ παρασήμου τοῦ Ἐρυθροῦ Ἀετοῦ Α΄ κατηγορίας.

Ἐτιμήθη διὰ τοῦ παρασήμου τῆς Αὐστρίας Λεοπόλδου Α’ κατηγορίας.

Ἐτιμήθη διὰ τοῦ παρασήμου τοῦ Μπάδεν: Πίστεως καὶ Ἀετοῦ τῆς Τσιρένης Α’ Κατηγορίας.

1818

Κατόπιν Ὑψηλῆς διαταγῆς συνώδευσε τὴν Α.Μ. τὸν Αύτοκράτορα κατὰ τὴν περιοδείαν του εἰς Βαρσοβίαν καὶ εἰς τὰς νοτίους ἐπαρχίας.

Κατόπιν ἐντολῆς τῆς Α.Μ. συνώδευσε τὸν Αὐτοκράτορα εἰς Ἄαχεν ὡς πληρεξούσιος καὶ διὰ τὰς διαπραγματεύσεις ἐτιμήθη διὰ τοῦ παρασήμου τοῦ Ἁγίου Βλαδημήρου Α΄ κατηγορίας.

1818 13 Ὀκτωβρίου

Ἐτιμήθη διὰ τοῦ Πρωσσικοῦ παρασήμου τοῦ Μαύρου Ἀετοῦ.

Ἐτιμήθη διὰ τοῦ παρασήμου τοῦ Ἁγίου Στεφάνου Α’ κατηγορίας.

Ἐτιμήθη διὰ τοῦ Γαλλικοῦ παρασήμου τῆς Λεγεῶνος τιμῆς Α’ κατηγορίας.

Ἐτιμήθη διὰ τοῦ Δανικοῦ παρασήμου τοῦ Ἐλέφαντος. Κατόπιν Ὑψηλῆς προσταγῆς τῆς Α.Μ. συνώδευσε τὸν Αὐτοκράτορα εἰς Βαρσοβίαν καὶ τὸν ἠκολούθησεν εἰς τὰς ξένας χώρας.

1821

Κατόπιν Ὑψηλῆς προσταγῆς τῆς Α.Μ. συνώδευσε τὸν Αὐτοκράτορα εἰς Τροππάου καὶ Λάιμπαχ ὡς πληρεξούσιος κατὰ τὰς διαπραγματεύσεις.

Τότε ἐτιμήθη διὰ τοῦ παρασήμου τῆς Νεαπόλεως τοῦ Ἁγίου Φερδινάνδου.

Προϊστάμενος τοῦ τμήματος

Χουντομπάσεβ

Ἀκριβές ἀντίγραφον

Ἀντί τοῦ γραμματέως τῆς Διοικήσεως

ὁ γραμματεύς Μπούτελεβ

 

Πηγή: Πρωτοψάλτη Εμμανουήλ 1973 Νέα Ιστορικά στοιχεία περί Ιωάννου Καποδίστρια  (εκ των ρωσικών αρχείων)

(Centralnii Gossudarstvennii Voenno-Istoritseckii Archiv. CCCR V gor. Leningrade, F.1329, 1827 G., Op. 1, D. 446, L 4).

Διαταγὴ πρὸς τὴν Κυβερνῶσαν Σύγκλητον.

Δεχόμενοι τὴν ὑποβληθεῖσαν ὑμῖν αἴτησιν ὑπὸ τοῦ Μυστικοῦ Συμβούλου κόμητος Καποδίστρια, εὐμενέστατα ἀποδεχόμεθα τὴν πλήρη ἀπομάκρυνση αὐτοῦ ἀπὸ τὴν ὑπηρεσίαν.

Εἴναι εἰς ἡμᾶς εὐχάριστον νὰ γνωρίσωμεν αὐτῷ ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ, τὴν πλήρη ὑφ’ἡμῶν ἀναγνώρισιν τῆς φιλοτίμου ὑπηρεσίας, τῶν προσπαθειῶν αὐτοῦ διὰ τὸ συμφέρον καὶ τὴν δόξαν τῆς Ρωσίας καὶ τῆς προσωπικῆς αὐτοῦ ἀφοσιώσεως, διὰ τῶν ὁποίων πάντοτε ἐδικαίωνε τὴν εἰς αὐτὸν ἐμπιστοσύνην τοῦ Μεγαλειοτάτου Ἀδελφοῦ Ἡμῶν, ἁγίας μνήμης Κυρίου Αὐτοκράτορος Ἀλεξάνδρου τοῦ Πρώτου, καὶ διὰ τῆς ὁποίας συγχρόνως ἐξησφάλισε τὴν ἀμετακίνητον καὶ ἐξαίρετον Ἡμῶν εὔνοιαν.

Νικόλαος

Εἰς τὸ Βασιλικὸν Χωρίον

1η Ἰουλίου 1827 ἔτους

Νὰ ἀκουσθῆ εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῆς Συγκλήτου της 19/20 Ἰουλίου 1827.

Ἀρχιγραμματεὺς Κόμης Νεσσελρόντ

Ἐλήφθη 18 Ἰουλίου 1827

Πηγή: Πρωτοψάλτη Εμμανουήλ 1973 Νέα Ιστορικά στοιχεία περί Ιωάννου Καποδίστρια  (εκ των ρωσικών αρχείων)