Στην ενότητα αυτή περιέχονται οκτώ μεγάλες κατηγορίες.

Η πρώτη αφορά στην προσπάθεια του π.Βασιλείου Βολουδάκη να εξηγήσει και να ενημερώσει τον κόσμο για την μορφή και το έργο του Ιωάννη Καποδίστρια.

Η δεύτερη αναφέρεται στο έργο του πρωτοπρεσβυτέρου Εμμανουήλ Ανδρέου Γιαννούλη εφημερίου του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Αιγίνης στην ενημέρωση του κόσμου για τν Ιωάννη Καποδίστρια

Η τρίτη αφορά  στην ίδρυση μιας νέας πολιτικής Παράταξης συνεχιστών του Καποδίστρια με την επωνυμία "ΚΟΙΝΩΝΙΑ".

Η τέταρτη αναφέρεται στην Εταιρείας Μελέτης Έργου Ιωάννη Καποδίστρια. Σκοπός της Εταιρείας είναι: η δημιουργία ενός βήματος επικοινωνίας - λόγου – διαλόγου – μελέτης (επιστημονικής) θεμάτων διερεύνησης του πολιτικού – στρατιωτικού – διπλωματικού – κοινωνικού – εκπαιδευτικού - οικονομικού έργου του Ιωάννη Καποδίστρια στην Ελλάδα και διεθνώς.

Η πέμπτη στην μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ελαία  της οποίας ένα πολύ σημαντικό έργο είναι η  επανέκδοση των επιστολών του Ιωάννη Καποδίστρια, του Πρώτου Μεταβυζαντινού Ηγέτη του Ελληνικού Έθνους που εκδόθηκαν για πρώτη φορά το 1841 και έκτοτε παραμένουν ανέκδοτες.

Η έκτη αφορά το δήμο της Αίγινας όπου τιμάει με εκδηλώσεις την μνήμη του πρώτου κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια

Η έβδομη το δήμο του Ναυπλίου όπου τιμάει με εκδηλώσεις την μνήμη του πρώτου κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια

Στην όγδοη κατηγορία περιλαμβάνονται  διάφορα θέματα που είναι προς το παρόν αταξινόμητα.