Την Παρασκευή στις 6 Ιανουαρίου 1828 ο Καποδίστριας έφθασε στο Ναύπλιο. Λόγω της θαλασσοταραχής που επικρατούσε δεν μπόρεσε να προσεγγίσει την Αίγινα που ήταν ο αρχικός προορισμός.