1795-1846

Γεννήθηκε στην Δημητσάνα και ήταν ιερέας και δάσκαλος. Γεννήθηκε στη Δημητσάνα και μετά τις βασικές σπουδές ταξίδεψε στα γνωστά κέντρα της Ευρώπης, Κωνσταντίνουπολή, Οδησσό, Ιάσιο όπου και μαθήτευσε στον Γ.Κλεόβουλο.Το 1822 τον συναντάμε στην Τρίπολη και έπειτα στην Αθήνα,Πόρο,Ναύπλιο και Αίγινα.

Διορίζεται ο πρώτος διευθυντής στο παρθεναγωγείο που ιδρύεται στην Αθήνα από την «Φιλόμουσο Εταιρεία» το 1825.

Μέλος της "Επί της Προπαιδείας Επιτροπής" φιλελεύθερος όπως ήταν, ήρθε σε σύγκρουση με τον Κοκκώνη για την επιλογή των διδακτικών βιβλίων στα σχολεία που ίδρυσε ο Καποδίστριας.