Ο Παρθένιος Κυρήνης, επίσκοπος ενάρετος και λόγιος άνδρας ήλθε απο την Πάτμο στις Σπέτσες και την Αίγινα το 1828.Το Κυρήνης προσδιορίζει το επώνυμο του και όχι την επισκοπή στην οποία υπηρέτησε.

Με το υπ’ αριθ. 46 διάταγμα της 18 Οκτωβρίου 1829 ορίστηκε μέλος της επιτροπής , την οποία αποτελούσαν οι αρχιερείς ο Αιγίνης Γεράσιμος, ο Ταλαντίου Νεόφυτος, ο Ρεθύμνης Ιωαννίκιος. Σ’ αυτήν ανατέθηκε η σύνταξη θρησκευτικών σχολικών βιβλίων (Ευχολογίου, Σύνοψης και Κατήχησης), με βάση το σχέδιο που είχε εκπονήσει ένας άλλος αξιόλογος εκκλησιαστικός άνδρας και λόγιος της εποχής, ο Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός.