Σε αυτήν την θεματική ενότητα θα παρουσιάσουμε στοιχεία απο τη ζωή πολλών ανθρώπων που σχετίστηκαν με τον Ιωάννη Καποδίστρια. Θα ξεκινήσουμε απο αυτούς που συνεργάστηκαν μαζί του στο δύσκολο έργο που ανέλαβε. Η σχέση του με τους συνεργάτες του πολλές φορές ξεκινάει απο όταν ήταν ακόμη στην Κέρκυρα και πριν πάει στη Ρωσσία.

καποδίστριας