Οι Xριστιανοί δεν ψηφίζουν χριστιανούς
Η Διαμαντοπούλου είναι πάνω απο την Ιεραρχία;