Ο κ. Ανδρέας Κούκος, Καθηγητής Νεώτερης Ιστορίας Σχολής Εθνικής Αμύνης- Νομικός- Πρόεδρος της Εταιρείας Μελέτης Έργου Ιωάννη Καποδίστρια, έδωσε διάλεξη με θέμα:
«Οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις του Ιωάννη Καποδίστρια για τη διεύρυνση των συνόρων του Ελληνικού Κράτους » την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013.