Ο πατήρ Βασίλειος Βολουδάκης διαβάζει και σχολιάζει το θαύμα της διάσωσης του Ιωάννη Καποδίστρια, όπως αυτό περιγράφεται στο βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Μπενέτου "Βίος και πολιτεία των Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας", Εκδόσεων Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος

του π. Βασίλειου Βολουδάκη

Ο λόγος για την τεράστια πνευματική ευθύνη του κλήρου της Ελλάδος αλλά και όλων των νεοελλήνων για το πνευματικό και ηθικό κατάντημα της πατρίδος μας και για τις αντίστοιχες δυσμενείς επιπτώσεις στον διεθνή Ορθόδοξο Χριστιανικό χώρο.

Είναι ολοφάνερο πια, ότι εδώ και 180 χρόνια συντελούμε όλοι μας στο να πληγή καίρια το πνευματικό πρόσωπο του Ελληνισμού, η συνείδησή του, που είναι η Ορθόδοξη πίστη και ζωή.

Φέτος, 180 χρόνια από την ανάληψη της διακυβερνήσεως της πατρίδας μας από τον μαρτυρικό Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, πανελληνίως εορτάζοντες και τιμώντες το γεγονός, έχουμε την ευκαιρία να συναισθανθούμε σαν Έθνος το τι είχαμε και το τι χάσαμε στο πέρασμα δύο περίπου αιώνων.

Το Πιστεύω του Καποδίστρια και το θαύμα που επιτέλεσε φτιάχνοντας την χώρα σε τρια μόλις χρόνια διαπραγματεύεται η εκπομπή αυτή. Επίσης αντιδιαστέλλεται η προσωπικότητα του Κοραή και του Καποδίστρια καθώς και ο ρόλος του Καποδίστρια στην εκπαίδευση.