Οι  Δημήτρης και Λία Περδετζόγλου  είχαν καλεσμένο τον π.Βασίλειο Βολουδάκη στην εκπομπή «Συμπόσιο λόγου σε κοινωνία διαλόγου» στις 8 Ιουνίου 2008 με θέμα "Ανθρώπινες σχέσεις".

Ο π. Βασίλειος Τσιμούρης είχε καλεσμένο τον π.Βασίλειο Βολουδάκη στην εκπομπή «Μαζί με τους Γονείς» στις 10 Ιανουαρίου 2007 με θέμα "Είναι γάμος για όλους;".

Ο π. Βασίλειος Τσιμούρης είχε καλεσμένο τον π.Βασίλειο Βολουδάκη στην εκπομπή «Μαζί με τους Γονείς» στις 24 Οκτωβρίου 2007 με θέμα "Κενά Ψυχής - Ανώριμοι Γονείς".

Ο π. Βασίλειος Τσιμούρης είχε καλεσμένο τον π.Βασίλειο Βολουδάκη στην εκπομπή «Μαζί με τους Γονείς» στις 14 Ιουνίου2006 με θέμα "Προγαμιαίες Σχέσεις".

Ο π. Βασίλειος Τσιμούρης είχε καλεσμένο τον π.Βασίλειο Βολουδάκη στην εκπομπή «Μαζί με τους Γονείς» στις 14 Ιουνίου 2006 με θέμα "Ψυχή και Ψυχιατρική".