Κάθε μας μέρα πρέπει να είναι αναβαθμός, ένα πιο ψηλό σκαλοπάτι, που θα μας πλησιάση ακόμη περισσότερο στην Αλήθεια του Θεού. Στην Αλήθεια που ελευθερώνει και δεν αγχώνει. Που φωτίζει και δεν φοβίζει, μάλλον δε, «έξω βάλλει τον φόβον».

 

Η Αλήθεια του Θεού είναι ο Ίδιος ο Θεός. Ο Φιλάνθρωπος. Γι’ αυτό δεν έχει κανείς να φοβηθή μαζί Του, αφού ο «φόβος του Θεού» είναι ασφάλεια, είναι σιγουριά, είναι σχέση αδιατάρακτη, που ενώνει τον άνθρωπο με τον Θεό Πατέρα μας αχώριστα αλλά και ασύγχυτα.

 

Αυτή η σχέση μεταγγίζει στον άνθρωπο τον χαρακτήρα του Χριστού, τη Σοφία του Θεού, που δεν έχει τίποτε κοινό με τη στείρα και ατομιστική εγκεφαλικότητα, αλλά μέσα στους θησαυρούς της οποίας συγκαταλέγονται όλα τα θεία αισθήματα, με κορυφαία την αγάπη, αυτόν τον κατ’ εξοχήν καρπό της αληθινής Γνώσεως, που ταυτίζεται με την αιώνια Ζωή: «Αύτη εστιν η αιώνιος ζωή, ίνα γινώσκωσί σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν».

 

 

Η εκπομπή μεταδόθηκε από την Πειραική Εκκλησία στις 14 Ιουλίου 2010 με θέμα "Σύγχυση γλωσσών και Ενότητα" με τον π.Βασίλειο Βολουδάκη

Φθάσαμε ήδη σε μια κρίσιμη καμπή. Επίκειται αν δεν αντιδράσουμε με σθένος όλοι οι πιστοί ο χωρισμός της Πολιτείας από την Εκκλησία.

Δυστυχώς, μεθοδεύεται συστηματικά αυτός ο χωρισμός, ενώ εμείς, κληρικοί και λαϊκοί κοιμώμαστε. Μερικοί, μάλιστα, φαίνονται και ευχαριστημένοι, βλέποντας με τα αφελή τους κριτήρια ότι αυτός ο χωρισμός θα είναι απελευθερωτικός και, τελικά, ωφέλιμος για τον ορθόδοξο λαό μας!

Εκείνοι, όμως, που βλέπουν τα πράγματα με σοβαρότητα, διαπιστώνουν ότι ο επικείμενος χωρισμός της Πολιτείας από την Εκκλησία είναι το αναμενόμενο αποτέλεσμα, το τελικό Διαζύγιο μετά από μια πολυχρόνια διάσταση της Πολιτείας από την Εκκλησία, που άρχισε δειλά-δειλά πριν διακόσια χρόνια και κορυφώνεται στις μέρες μας με την τυπική πια έκδοση και του νομικού Διαζευκτηρίου.

Πρόκειται για μια μεθοδευμένη και συστηματική προσπάθεια της πολιτικής ηγεσίας του τόπου μας με επιδίωξη την μετάθεση των στόχων και της προοπτικής του λαού μας σε διεύθυνση αντίθετη από τους στόχους και το πνεύμα της Εκκλησίας μας.

 

Η πρόσφατη ορκωμοσία της νέας Κυβερνήσεως έφερε πάλι στην επικαιρότητα το θέμα του όρκου. Σε μια ενορχηστρωμένη από αντιχριστιανικούς κονδυλοφόρους προσπάθεια έγινε ευθεία επίθεση κατά του ιερού έθους της ορκωμοσίας των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου και αναζωπυρώθηκε η συζήτηση ενός θέματος που η Ορθοδοξία έχει επιλύσει τελεσίδικα, με αποτέλεσμα ο πολύς κόσμος, που έχει χάσει την σχέση του με την Ορθόδοξη πνευματικότητα, να επηρεασθή, να συγκατανεύση και εν τέλει να επιζητήση την κατάργηση του όρκου.

Είναι χαρακτηριστική η πρόσφατη περίπτωση μιάς μεγάλης εφημερίδος της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, η οποία φιλοξένησε πολλά άρθρα –κληρικών και λαϊκών– με θέμα τον όρκο, στα οποία άρθρα όλοι, πιστεύοντες και μη πιστεύοντες, κατέληξαν στο ομόφωνο συμπέρασμα ότι πρέπει να καταργηθή ο όρκος!

Το παράδοξο είναι ότι στην λογικοφανή βαττολογία ενεπλάκησαν και εκκλησιαστικά πρόσωπα, τα οποία εν γνώσει τους ή εν αγνοία τους (ο Θεός οίδεν) έγιναν “νεροκουβαλητές” της αντιχριστιανικής κουστωδίας.

*   *   *

Η εκπομπή δόθηκε στην Πειραική Εκκλησία την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2010