Ο π. Γεώργιος Μεταλληνός ομιλεί στο High channel για τον Καποδίστρια σε εκπομπή με θέμα "O Ευρωπαίστής Καποδίστριας" στις 22 Σεπτεμβρίου 2009