Η Ελένη Κούκου. πραγματοποίησε στις 27-3-1993 στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης ομιλία με θέμα "Αγώνες του Καποδίστρια για το Ελληνικό Κράτος".